Внутрішньоутробна загибель одного з плодів (ВЗОП) – специфічне ускладнення багатоплодової вагітності, яке має розглядатись як ускладнення і без того ускладненого випадку (Isaac Blickstein, Louis G. Keith 2005 [8]). Зустрічається у середньому в 6% випадків (від 1,1 до 12,0%). На тактику ведення і наслідки впливає хоріальність, час встановлення діагнозу, термін вагітності при ВЗОП, специфічні акушерські ускладнення, стан організму матері та психологічний статус пацієнтів (Cleary-Goldman J., D'Alton M., 2004 [2], D'Antonio F. 2013 [5]). Частота ВЗОП збільшується пропорційно кількості плодів. ВЗОП може зустрічатися як при монохоріальній (МХД) двійні (у 6 разів вище), так і при дихоріальній (ДХД).

До виникнення ВЗОП призводять стани, які уражають як лише один плід, так і обидва плоди. У першому випадку дія чинника завершується після загибелі одного плода та не впливає на стан іншого (живого): аномалії розвитку, порушення формування чи відшарування однієї з плацент. Менш поширені стани, такі як тупа травма живота чи тромбоз вени пуповини (особливо у разі крайового та оболонкового прикріплення пуповини), також можуть вразити лише один з плодів (Isaac Blickstein, Louis G. Keith 2005 [8]).

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю