Індукція пологів – це процес штучної стимуляції початку пологів, яка відбувається шляхом введення вагітній жінці окситоцину або простагландинів та (або) пробивання плодового міхура.

Індукція пологів поширена в акушерській практиці. За найостаннішими дослідженнями, її частка становить від 9,5 до 33,7% від усіх вагітностей. Протягом останніх років професіонали різних країн рекомендують індукцію пологів в обставинах, у яких ризик очікування самостійних пологів вищий, ніж ризик, пов’язаний з прискоренням пологів шляхом індукції.

Порівнюючи актуальні протоколи з індукції пологів (табл. 1), можемо скласти розгорнуту картину світової практики з цього питання.

Найбільше згадані протоколи узгоджуються щодо показань до індукції пологів, які в загальному включають в себе гестаційний вік 41 тиждень або більше, передчасний розрив плодових оболонок (ПРПО), гіпертензивні розлади, медичні показання з боку матері, хоріоамніоніт, кровотеча та ін. Також (що не схвалюється медичною спільнотою) в деяких розвинутих країнах індукцію пологів все частіше застосовують згідно з побажанням матері та (або) лікаря заради власної вигоди та зручності прискорити народження дитини.

Також одностайність спостерігається у наголошенні на важливості достовірної оцінки зрілості шийки матки. При цьому всі користуються шкалою Бішопа в різних модифікаціях. Різниця полягає в методах визначення положення передлеглої частини: згідно з міжнародними стандартами, цей показник оцінюють у сантиметрах відносно сідничних остей. Якщо передлегла частина знаходиться вище, показник має негативне значення, нижче – позитивне. Знаходження передлеглої частини у положенні «0» при вагінальному дослідженні означає, що голівка досягла сідничних остей, тобто великим сегментом опустилась в порожнину малого тазу, і нижній матковий сегмент повністю розгорнутий.

Оцінка стану шийки матки за шкалою Бішопа визначає імовірність успіху процедури та вибір відповідного методу індукції пологів. Слід брати до уваги, що індукція пологів в разі незрілої шийки матки асоціюється з підвищенням частоти невдалої індукції та підвищенням рівня кесаревого розтину.

Найбільше розбіжностей протоколи мають щодо методів індукції та препаратів, які найчастіше застосовуються та вважаються найбільш ефективними. Для прикладу, почнемо з офіційних рекомендацій ВООЗ для всіх країн, які засновані на GRADE* методології – доказових методиках, що базуються на 18 сучасних кохрейнівських системних оглядах.

Рекомендації МОЗ щодо методів індукції пологової діяльності (родозбудження) відображено в наказі №901 від 27.12.2006 року:

«…3.4. Підготовка шийки матки до індукції за незрілою шийкою матки в терміні після 41 тижня проводять одним з наступних методів:

3.4.1. медикаментозний

  • простагландини Е1 та Е2, які застосовуються за наявності обов'язкової реєстрації цих засобів для використання в акушерській практиці.

3.4.2. немедикаментозний

  • ламінарії, які використовуються при оцінці ступеня зрілості шийки матки за шкалою Бішопа менш ніж 5 балів.

В цервікальний канал вводиться від 1 до 5 ламінарій на 24 години з подальшою оцінкою стану шийки матки. За необхідності процедуру можна повторити.

 Дотепер в Україні відсутні чіткі рекомендації щодо застосування препаратів простагландину Е1 для індукції пологів. Мізопростол – синтетичне похідне простагландину Е1. Мізопростол індукує скорочення гладких м’язових волокон міометрію та розширення шийки матки; здатність мізопростолу стимулювати скорочення матки полегшує розкриття шийки та виведення вмісту порожнини матки. В Україні є офіційно зареєстрований препарат мізопростолу.

Важливою є ціна питання. Згідно відкритого обговорення рекомендацій щодо індукції пологів ACOG, є значуща різниця між мізопростолом (простагландином Е1) та динопростоном (простагландином Е2) з погляду витрат на лікування. У 2009 році у США таблетка мізопростолу 100 мг коштувала від 0,36 до 1,20$. Для порівняння, ціна динопростону гелю – від 65 до 75$, а доза вагінального динопростону – приблизно 165$. На додаток, умови зберігання динопростону – винятково у холодильнику, таблетка ж мізопростолу зберігається при кімнатній температурі. Отже, за умови «…реєстрації цих засобів для використання в акушерській практиці..» зможемо користуватися безпечним та економічно вигідним препаратом для індукції пологів в Україні. Звісно, з обов’язковим дотриманням тих же рекомендацій щодо дозування та догляду за жінкою (табл. 4).

Продовження буде ))