«Немає нічого більш витонченого у хірургії, ніж реґіонарна анестезія»  С. С. Юдін

 У зв'язку з небувалим інтересом вітчизняних і зарубіжних анестезіологів до реґіонарної анестезії, про що свідчить зростання частоти її застосування у структурі анестезіологічного забезпечення як в акушерстві (рис. 1), так і у хірургії у цілому, гостро постала проблема периопераційної безпеки. Ключовим моментом у виборі методу анестезії є кількість і характер ускладнень. І хоча периопераційна безпечність реґіонарної анестезії вища, ніж загальної – і це встановлений факт [1], проте при її виконанні можливий ряд ускладнень. Вважається, що в їхній основі, у більшості випадків, лежить так званий людський фактор, а саме – недостатня компетентність, недотримання стандартів (протоколів), неготовність до гостро виниклої ситуації.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю