Резюме:

У статті розглянуті механізми інтраабдомінальної гіпертензії під час вагітності. Надмірне підвищення інтраабдомінального тиску є однією з відомих патогенетичних ланок розвитку перееклампсії та виникнення синдрома поліорганної недостатності. Згідно до власних досліджень, наявність додаткового внеску у стиснення великих судин (аорто-кавальну компресію) пов`язана з підвищеним інтраабдомінальним тиском, який був причиною активації симпатичних центрів матері. Зниження серцевого викиду внаслідок застійного венозного депонування крові вимагало компенсації за рахунок надмірного збудження адренергічних механізмів. Отже, низка подій – підвищення інтаабдомінального тиску, збільшення аортокавальної компресії, гіповолемія, симпатиконія – мала характер порочного кола. Надмірна активність центрального симпатичного контуру регуляції не компенсувала гемодинамічні розлади, що поступово реалізувалося у гіпокінетичний тип центральної материнської гемодинаміки. Пошук можливостей корекції інтраабдомінального тиску може створити основу для розробки патогенетично обгрунтованої стратегії профілактики та лікування вагітних із прееклампсією. 

Ключові слова:

Інтраабдомінальний тиск, вагітність, абдомінальний компартмент синдром, прееклампсія 

DOI
https://doi.org/10.37529/ztz.2020.6/6-2020-3

Абдомінальний компартмент-синдром (АКС) є дуже тяжким ускладненням, пов`язаним з підвищенням інтраабдомінального тиску (ІТ), яке призводить до вкрай високої летальності – 50–100% [6]. Відомо, що зростання ІТ вище 20 mmHg або 15 cmH20 може викликати синдром поліорганної недостатності. Це патогенетично обумовлено порушеннями функцій серцево-судинної, травної, сечовидільної, центральної нервової та скелетно-м'язової систем [2]. Найчастіше АКС зустрічається після хірургічних втручань, при критичних ушкодженнях або політравмі. Проте, сучасні дослідження продемонстрували, що АКС також може виникати і при інших захворюваннях нехірургічного профілю [12]. Моніторинг ІТ, який використовують у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, є надзвичайно важливим для оцінки стану системи гемодинаміки. 

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю