Особливості пренатальної діагностики та перинатальної тактики

 Вступ

Синдром відсутності клапана легеневої артерії (СВКЛА) – це рідкісна вроджена вада серця (ВВС) з відсутнім або рудиментарним диспластичним клапаном легеневої артерії. Частота – 1,02 на 100 тисяч серед плодів [1].

Вперше була описана N. Chevers у 1847 р. [2]. У більшості випадків поєднується з вираженою дилатацією стовбура і гілок легеневої артерії (ЛА) внаслідок комбінованого вираженого легеневого стенозу і недостатності.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю