Редукційні вади – велика група патологій, яка потребує окремої ґрунтовної публікації. Метою висвітлення даного клінічного спостереження є спроба продемонструвати неоднозначність обстеження кінцівок у І трим. вагітності та важливість розуміння патогенезу деяких редукційних вад з метою адекватного консультування подружніх пар.

Опис випадку

Пацієнтка, 28 років, вагітність ІІ, має здорову дитину. Соматичний та акушерсь­кий анамнези необтяжені. На момент огляду термін вагітності за першим днем останньої менструації та за показником куприко-тім’яного розміру (КТР) плода складав 11 тиж. 4 дні. При УЗ-обстеженні порушень анатомії плода та плодового лігва не виявлено, маркери хромосомних аномалій (ХА) відсутні, прикріплення пуповини без особливостей. Амніотична порожнина без патологічних знахідок.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю