Удосконалення діагностики аномалій центральної нервової системи плода при рутинному скринінговому ультразвуковому дослідженні

 

Вроджені вади розвитку (ВВР) центральної нервової системи (ЦНС) плода за частотою посідають одне з провідних місць у популяції, складаючи до 30% від усіх вад розвитку та домінуючи у їхній структурі

 

Останні роки відзначені зростаючою зацікавленістю дослідників вивченням ЦНС у плода, і це не випадково, оскільки захворюваність і смертність внаслідок ВВР ЦНС посідає одне з перших місць серед усіх вад розвитку. 

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю