Резюме: 

Гастрошизис – добре відома вада розвитку передньої черевної стінки у плода, при якій відбувається евентрація кишечника з черевної порожнини назовні, в амніотичну рідину. В статті наведено дані про особливості розвитку, можливі анатомічні варіанти, характерні зміни під час ультразвукового обстеження, методи лікування та клінічні наслідки. 

 

Ключові слова: 

Вроджені вади розвитку, передня черевна стінка, гастрошизис, атрезії кишечнику

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.1-20.01-10
  

Вроджені вади ПЧСГШ та ОЦ займають важливе місце серед вад групи невідкладного загальнохірургічного втручання. Ці вади розвитку мають різні механізми виникнення, різну частоту та спектр супутньою патології, різні анатомічні/клінічні риси та різні наслідки. 

ГШ – складна вада розвитку, що становить собою евентрацію органів ЧП через параумбілікальний дефект ПЧС. В переважній більшості випадків дефект є наскрізним та розташований праворуч від пупка [(De Vries P., 1980)., (Duhamel B., 1963)]. 

За даними EUROCAT частота ГШ дорівнює 2,57 на 10 000 пологів [(Prevalence Tables. Example table  – Cases and prevalence (per 10,000 births) for all full member registries from 2012 to 2016. EUROCAT.)]. В США щорічно народжується приблизно 1800 дітей з ГШ (1 на 2229 живонароджених) [(Parker SE, 2010)]. Існують відмінності розповсюдження цієї вади в різних країнах, а також тенденція до зростання в останні роки.  Серед доведених факторів ризику – юний і молодий вік матерів, паління, латиноамериканське походження, наркотичні препарати; крім того згадують низький соціально-економічний статус, незадовільне харчування, дефіцит маси тіла, діабет, вплив деяких медикаментів, тощо [(Chabra S., 2005) (Skarsgard E.D., 2015)]. Повідомляють про гірші клінічні наслідки (більш тяжкі ураження кишечника) у дітей, матері яких палили під час вагітності  [(Brindle M.E., 2012), (Weinsheimer R.L., 2008)].

Основні теорії патогенезу розглядають первинні порушення диференціації ембріональних тканин при формуванні передньої черевної  стінки [(Duhamel B., 1963)] та вторинні ішемічні локальні пошкодження передньої черевної стінки з формуванням ділянки некрозу та дефекту, обумовлені судинними факторами:   аномальною інволюцією правої пупкової вени [(De Vries P., 1980)], або порушенням розвитку правої омфаломезентеріальної (жовточної) артерії [(Hoyme H.E., 1983)]. Описані дефекти ліворуч від пупка, але з подібним патогенетичним механізмом виникнення [(Shi Y., 2012)]. 

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю