Внутрішньоутробна загибель одного з плодів (ВЗОП) — специфічне ускладнення багатоплодової вагітності, що зустрічається в середньому в 6% випадків (від 1,1 до 12,0%).

На тактику ведення і наслідки впливає хоріальність, час визначення діагнозу, термін гестації при ВЗОП, специфічні акушерські ускладнення і стан материнського організму, емоціональний фон пацієнтів, їх психологічний стан тощо. Частота ВЗОП збільшується пропорційно кількості плодів.

Хоча ВЗОП може зустрічатися як при дихоріальній двійні (ДХД), так і при монохоріальній двійні (МХД), при монохоріальному типі плацентації частота ВЗОП може бути в 6 разів вище, ніж за наявності двох окремих плацент19.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю