Резюме: 

Транспозиція великих артерій (D-транспозиція великих артерій) – критична вроджена вада серця, основною особливістю якої є розрізнення великого та малого кіл кровообігу через патологічне відходженні аорти з правого шлуночка, а легеневої артерії з лівого шлуночка. Наслідком цього є виражений ціаноз, вкрай важкий стан та високий ризик смерті після народження. Наявність широкого овального вікна та дефектів міжшлуночкової перегородки у ряді випадків забезпечує стабільний стан новонароджених. Дана вада серця вимагає точної пренатальної діагностики та чіткої організації перинатальних заходів з наданням спеціалізованої кардіохірургічної допомоги відразу після народження.  

 

Ключові слова: 

Пренатальна діагностика, ехокардіографія, вроджені вади серця, транспозиція великих артерій.

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.1-20.01-18

Транспозиція великих артерій (D-транспозиція великих артерій) – це вроджена вада серця, яка характеризується аномальним відходженням легеневої артерії від лівого шлуночка, а аорти від правого шлуночка. Приблизно у 50% плодів із  D-транспозицією великих артерій буде інтактна міжшлуночкова перегородка та відсутні інші внутрішньосерцеві аномалії, крім рестриктивного овального вікна та стенозу артеріальної протоки у ІІІ триместрі вагітності. Дана вада серця має низький ризик поєднаної позасерцевої, зокрема генетичної, патології – менше 3% [1–4].

Частота даної патології складає 2,5 на 10000 і може поєднуватись з дефектами міжшлуночкової перегородки (в основному мембранозної частини), обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка та стенозами півмісяцевих клапанів [1, 5].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю