Резюме. Загальний артеріальний стовбур – вроджена вада серця, основною анатомічною особливістю якої є наявність єдиної судини (артеріальної), що виходить з серця та завдяки якій здійснюється системний, легеневий та коронарний кровообіг. Іншою характерною особливістю є наявність дефекту міжшлуночкової перегородки. Дана вада часто поєднується з іншими, в тому числі генетичними, аномаліями. Сучасний підхід до даної вади полягає у ранній хірургічній корекції, для якої необхідною є рання діагностика цієї патології. Загальний артеріальний стовбур потребує особливого ведення та знань на доопераційному етапі та грамотного спостереження після проведеної корегуючої операції протягом всього життя пацієнта. Знання про дану рідкісну, проте складну патологію необхідні кожному педіатру. У статті викладено ключові моменти та практичні поради діагностики ЗАС та післяопераційного спостереження.  

Ключові слова: вроджені вади серця, загальний артеріальний стовбур, легенева гіпертензія, ціаноз, 22 хромосома, синдром Ді Джорджи.

 

Загальний артеріальний стовбур (ЗАС) – вроджена вада, яка характеризується тим, що наявна єдина судина-вершниця, яка «сидить» на великому дефекті міжшлуночкової перегородки (ДМШП). Півмісяцевий (магістральний) клапан цієї єдиної судини (ЗАС) може бути двостулковим, тристулковим або чотиристулковим; він часто і некомпетентним, і стенозованим (з перевагою регургітації). Завдяки ДМШП артеріальна та венозна кров змішується, а тиск в обох шлуночках однаковий, високий. Змішана кров (насиченням киснем (SatO2) 80–95%) прямує з однаково високим тиском і в системне русло, і в легеневе. Отже, ЗАС є синьою ВВС з посиленим кровотоком в легеневому руслі (легеневою гіпертензією) [1–3].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю