Резюме:

У клінічній настанові, яка є адаптованим робочою групою для системи охорони здоров’я України версією клінічних рекомендацій «How to approach neutropenia» - Сlinical practice guideline, American Society of Hematology (2012), наведені основні принципи класифікації, клінічної характеристики та лікування пацієнтів з нейтропенією, що засновані на даних доказової медицини.

Ключові слова:

Нейтропенія, діагностика 

DOI
https://doi.org/10.37529/ztd.2020.1/1-20-9

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

МЕДИЧНА МЕРЕЖА "ДОБРОБУТ"


ДІАГНОСТИКА НЕЙТРОПЕНІЙ У ДІТЕЙ


КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА
ДОКАЗАХ

2019

 

Робоча група з адаптації клінічної настанови:

Ліщишина Олена Михайлівна – директор департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.мед.н., ст.н.с.

Риков Олексій Аркадієвич – керівник групи, медичний директор з педіатрії ММ «Добробут»

Нестерук Оксана Іванівна — завідуюча дитячою та дорослою поліклінікою Поліклініки для дітей і дорослих на Святошино 

Мартинова Валерія Віталіївна – лікар-педіатр, дитячий гематолог 

ММ «Добробут»

Когут Ольга Ігорівна – лікар-педіатр, дитячий гематолог 

ММ «Добробут»

 

Державний експертний центр МОЗ України є членом 

Guidelines International Network (Міжнародна мережа настанов) 

ADAPTE (Франція) (Міжнародний проект з адаптації клінічних настанов)

 

Передмова мультидисциплінарної робочої групи з адаптації клінічної настанови. Синтез даних

Дана клінічна настанова є адаптованою для системи охорони здоров’я України версією клінічних рекомендацій «How to approach neutropenia» - Сlinical practice guideline, American Society of Hematology (2012), що були обрані робочою групою, як приклад найкращої практики надання медичної допомоги пацієнтам з нейтропенією, і грунтується на даних доказової медицини стосовно діагностичних підходів, ефективності та безпеки медичних втручань, фармакотерапії та організаційних принципів її надання. 

Окремі розділи настанови, зокрема питання епідеміології, діагностики та лікування доповнені фрагментами з «Neutropenia in pediatric practice», American Academy of Pediatrics (March 2013). 

Запропонована адаптована клінічна настанова не повинна розцінюватись як стандарт медичного лікування. Дотримання положень клінічної настанови не гарантує успішного лікування в кожному конкретному випадку, її не можна розглядати як посібник, що включає всі необхідні методи лікування або, навпаки, виключає інші. Остаточне рішення стосовно вибору конкретної клінічної процедури або плану лікування повинен приймати лікар, з урахуванням клінічного стану пацієнта та можливостей для проведення заходів діагностики і лікування у медичному закладі. Адаптована клінічна настанова «Діагностика нейтропеній у дітей», відповідно до свого визначення, має на меті надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях, слугує інформаційною підтримкою щодо найкращої клінічної практики на основі доказів ефективності застосування певних медичних технологій, ліків та організаційних засад медичної допомоги. 

 

ЗМІСТ:

  1. Вступ
  2. Список скорочень 
  3. Епідеміологія
  4. Діагностичний підхід
  5. Диференційна діагностика нейтропеній
  6. Лікувальні підходи
  7. Висновки
  8. Перелік використаної літератури

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ:

ANC – середня кількість нейтрофілів

NEUTR – нейтрофіли

Ю – юні

п\я – паличкоядерні 

с\я – сегментоядерні

WBC – лейкоцити

GRAN – гранулоцити

EOS – еозинофіли

BAS – базофіли

CBC – розгорнутий аналіз крові

RBC – еритроцити

EBV – Ебштейн-бар вірус

CMV – цитомегаловірус

РСВ – респіраторно-синцитіальний вірус

ЕКМО – екстракорпоральна мембранна оксигенація

КМП – кістково-мозкова пункція

ALC – абсолютна кількість лімфоцитів

ЗАК  – загальний аналіз крові

КМ – кістково-мозкова пункція

G-CSF – гранулоцитарний колоніостимулючий фактор

WHIM – warts, hypogammaglobulinemia, infections and myelokathexis – бородавки, гіпогаммаглобулінемія, інфекції та мієлокатексис

 

ВСТУП

 

«How to approach neutropenia» - Сlinical practice guideline, American Society of Hematology (2012) 

Нейтропенія – це зменшення абсолютного числа нейтрофілів (сегментоядерних і паличкоядерних нейтрофілів) в об'ємі циркулюючої крові. Нормальні значення для загального числа лейкоцитів і абсолютного числа нейтрофілів змінюються від дитинства до юнацького віку. 

 

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю