700грн
ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: Неонатологія

ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: Неонатологія

Додати до улюбленного
ДАТА: 2 Грудня,
ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: Неонатологія
Код товару: 00000000615
700грн
Спікери:
 • Frank van Bel
  професор, зав. кафедрою неонатології післядипломної освіти Медичного університетського центру Утрехта (Нідерланди), національний координатор і старший науковий консультант у дослудженні Horizon EC 2020
 • Тетяна Знаменська
  д.мед.н., професор,зам.директора з перинатології, ДУ "ІПАГ НАМН України" , президент Асоціації неотатологів УкраїниНАМН України" , президент Асоціації неотатологів України
 • Юрій Коржинський
  д.мед.н., проф., зав. кафедрою педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького
 • Дмитро Вікторович Добрянський
  д.мед.н., професор кафедри педіатрії ЛНМУ ім. Данила Галицького
 • Тетяна Мавропуло
  д. мед. н., професор кафедри госпітальної педіатрії №2 та неонатології ДУ «Дніпропетровська медична академія»
 • Валерій Похилько
  д.мед.н., проф., зав.кафедрою педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
 • Олена Ріга
  д.мед.н., проф. кафедри педіатрії №1 та неонатології, Харківський національний медичний університет
 • Денис Сурков
  к. мед. н., зав. відділенням анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Обласна дитяча клінічна лікарня м. Дніпропетровськ
 • Віктор Ошовський
  к. мед. н., ас. каф. акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П. Л. Шупика
Завантажити квитанцію для оплати не через сайт
Зв'язатися з організаторами заходу

Тези майстер-класу

 • Сучасна нейропротекція в неонатології.
 • Терапії неврологічних порушень в ранньому періоді, реабілітація.
 • Інфекції новонароджених. Діагностика та лікування менінгіту.
 • Нові рекомендації з неонатальної реанімації.
 • Сучасні можливості моніторингу стану ЦНС в новонароджених (амплітудо інтегрована ЕЕГ; інфрачервона спектроскопія; УЗД; МРТ).
 • Впровадження новітніх технологій в практику неонатолога.

Програма

Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю

"ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: неонатологія"

 

зал 1

 

 

8:00-8:50

 

Реєстрація учасників, вітальна кава

 

8:50-9:00

Промова з нагоди відкриття

 

Перша сесія: Від врятованого життя до збереження здоров'я

9:00-9:20

доповідь

Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист.

Т.К. Знаменська, д.мед.н., професор, заступник директора з перинатальної медицини, ДУ "ІПАГ НАМН України", президент Асоціації неонатологів України

9:20-10:00

профзанурення

Нові рекомендації з неонатальної реанімації - чи ми можемо вплинути на проблему асфіксії новонароджених?

Д.О. Добрянський, д.мед.н., професор кафедри педіатрії №2 ЛНМУ ім. Данила Галицького

10:00-10:40

профзанурення

Діагностика перинатальної патології ЦНС у новонароджених

Т. К. Мавропуло, д. мед. н., професор кафедри госпітальної педіатрії №2 та неонатології ДУ «Дніпропетровська медична академія», Т.К. Знаменська, д.мед.н., професор, заступник директора з перинатальної медицини, ДУ "ІПАГ НАМН України", президент Асоціації неотатологів України

10:40-11:40

Воркшоп

Сучасні можливості моніторингу ЦНС недоношених і доношених новонароджених (амплітудно-інтегрованаЕЕГ; інфрачервона спектроскопія; УЗД; МРТ).

Frank van Bel, професор, зав. кафедрою неонатології Медичного університетського центру Утрехта (Нідерланди), національний координатор і старший науковий консультант у дослідженні Horizon EC 2020

11:40-12:10

Дискусія

12:10-13:00

Обід

 

Друга сесія: Асфіксія плода/новонародженого: сучасний командний підхід до вирішення проблеми

13:00-13:20

доповідь

Дистрес плода - сучасні підходи до діагностики та  лікування, акушерська тактика

В. І. Ошовський, к. мед. н., ас. каф. акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П. Л. Шупика

13:20-13:40

доповідь

Асфіксія новонародженого: новий погляд на стару проблему

В. І. Похилько, д.мед.н., проф., зав.кафедрою педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", О.М. Ковальова, професор кафедри  педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією ВДНЗУ "УМСА", позаштатний головний неонатолог ДОЗ ПОДА

13:40-14:00

доповідь

Оптимізація церебральної перфузії у новонароджених з важкою ГІЕ на фоні використання лікувальної гіпотермії

Д. М. Сурков, к. мед. н., зав. відділенняя анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Обласної дитячої клінічної лікарні м. Дніпро Т.К. Знаменська, д.мед.н., професор, заступник директора з перинатальної медицини, ДУ "ІПАГ НАМН України", президент Асоціації неонатологів України

14:00-14:30

Дискусія

14:30-14:50

Перерва на каву, відвідування вистаки

 

Третя сесія: Перинатальна патологія ЦНС у недоношених і доношених новонароджених

14:50-16:10

доповідь

Профілактика ураження головного мозку в недоношених новонароджених.

Frank van Bel, професор, зав. кафедрою неонатології післядипломної освіти Медичного університетського центру Утрехта (Нідерланди), національний координатор і старший науковий консультант у дослідженні Horizon EC 2020

16:10-16:50

профзанурення

Діагностика та лікування менінгіту у новонароджених

Ю. С. Коржинський, д.мед.н., проф., зав. кафедри педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького

16:50-17:10

доповідь

Епілепсія неонатального періоду

Н. О. Смульська, к.мед.наук, лікар невролог-дитячий, відділення неврології МДКЛ№1, м. Київ.

17:10-17:30

доповідь

Спільне впровадження перинатальної паліативної допомоги - якість життя дитини та її родини

 О.О. Ріга, д.мед.н., проф. кафедри педіатрії №1 та неонатології, Харківський національний медичний університет, А. Ю. Пеньков, к.мед.н., Харківський національний медичний університет

17:30-18:50

доповідь

Диференціальний діагноз і початкова допомога у випадках спадкових (генетичних) захворювань, що супроводжуються ураженнями ЦНС у новонароджених.

Д.О. Микитенко, к. мед. н.
лікар-генетик, зав.молекулярно-діагностичним підрозділом Клініка репродуктивної медицини «Надія»

17:50-18:10

доповідь

Катамнестичне спостереження за новонародженими із групи ризику (follow up) в світі та Україні. Навіщо нам це потрібно?

 О.О. Ріга, д.м.н., проф. кафедри педіатрії №1 та неонатології, Харківський національний медичний університет, Т.К. Знаменська, д.мед.н., професор, заступник директора з перинатальної медицини, ДУ "ІПАГ НАМН України", президент Асоціації неонатологів України

18:10-18:30

Вручення сертифікатів

Коментарі

Webseite www.webdesigner-profi.de

Даний розділ є електронною версією спеціалізованих друкованих засобів масової інформації, журналів «З турботою про Жінку», «З турботою про Дитину», призначених винятково для медичних закладів, лікарів та інших працівників медичної та фармацевтичної галузей.

Підтверджуючи, що ви є спеціалістом у галузі охорони здоров'я, ви погоджуєтесь з усіма наступними умовами користування даним розділом: